Burger Madame Moustache

Social Media foto-abonnement 

Facebook, Instagram, website, nieuwsbrief, events: altijd voorzien van perfect beeldmateriaal.

 • 5 foto's per maand in juiste formaat
 • 1 x per maand fotoshoot
 • Gerecht / sfeer / personeel

* op basis van 12 maanden

Culpepper

Fotografie op locatie 

 

 • complete foto sessie: sfeer, interieur, gerechten
 • aanlevering in HR forma(t)en
 • gebruik, website, publicatie en social media
 •  

* dagdeel, gehele dag €495

Full-service pakket

 

 • onderhoud Social Media kanalen
 • onderhoud website
 • vindbaarheid website SEO
 • Fotografie, video gerechten, sfeer, interieur, evenementen 
 • Review Management
 • PR & Communicatie

* per maand gefactuureerd 

 

Onderstaande tarieven zijn basistarieven. Deze tarieven vormen het uitgangspunt voor het uitvoeren van opdrachten en het verstrekken van licenties voor gebruik van mijn foto's voor publicatiedoeleinden en andere vormen van openbaarmaking.

Van deze basistarieven kan in onderling overleg vóóraf worden afgeweken. Dat betekent dat dan lagere tarieven kunnen worden toegepast. Betaling 'in natura' of met 'bartering' zijn ook mogelijk.

Onderhandeling over de tarieven kan uitsluitend vóóraf plaatsvinden, niet achteraf. Wanneer ik constateer dat een foto zonder mijn toestemming en/of zonder mijn naamsvermelding openbaar is gemaakt zijn uitsluitend nog de basistarieven van toepassing.

TARIEVEN:

Prijzen vanaf en exclusief 21% btw 

Licentievergoedingen voor publicatiedoeleinden:

Foto's uit archief €125,-

Opdrachten:

Starttarief fotografie op locatie €375,-, dagdeel gehele dag €495,-

Abonnement in combinatie met Social Media Pakket €395, - (maandelijks)

Uurtarief €65,- (minimaal 1 uur)

Reistijd buiten Den Haag €0,55 per km

U ontvangt de foto's in het door u gewenste bestandsformaat rechtenvrij voor gebruik binnen uw organisatie. Dit betekent dat u een licentie krijgt om de geleverde foto's voor onbeperkte duur en ongeacht het soort publicatie te mogen gebruiken.

Een licentie kan niet aan anderen worden overgedragen.
Bij afname van of opdracht voor meerdere foto’s (behalve bij foto’s voor privégebruik) kunnen natuurlijk prijsafspraken worden gemaakt.
Om een verdere indicatie te krijgen van de verdere tarieven, uitgangspunten en afspraken: zie tarieven van fotoanoniem
Foto-opdrachten kunnen worden verstrekt via de Email
Bij publicatie van foto’s van Casper van Dort – in welk medium of op welke wijze dan ook – is bronvermelding altijd verplicht.
Die bronvermelding moet minimaal luiden: Fotograaf: Casper van Dort
Voor publicatie van foto’s van Casper van Dort (Cavado) op een website is altijd toestemming vereist, daarvoor kan contact worden opgenomen via email casper@cavado.nl
Bij commercieel gebruik zijn aan publicatie op websites kosten verbonden, welke overeenkomen met de tarieven zoals bovenstaand beschreven
Foto’s gedistribueerd bij persberichten mogen door media alleen – eenmalig – worden gepubliceerd in samenhang met (de informatie in de desbetreffende) persberichten. 
Bij ander gebruik geldt het tarief voor niet in opdracht gemaakte foto’s ten behoeve van publicatie.
In alle gevallen van verkoop/licentieverlening blijven de intellectuele eigendomsrechten van de foto’s en de daaraan gekoppelde informatie (exif, iptc of los bij de foto geleverde teksten) bij Casper van Dort.
Een toeslag van 100% vindt plaats wanneer mijn naam als fotograaf (Casper van Dort) niet duidelijk bij een gepubliceerde foto wordt vermeld, of met een verwijzing naar de foto in de publicatie wordt opgenomen.